15/6/51

การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ

ในการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อต้องคำนึงถึง
1. สุขภาพ
2.ความรู้ ความสามารถ
3.เรื่องของครอบครัว
4.เรื่องเงิน

ไม่มีความคิดเห็น: