11/8/52

เมล็ดบัวนา (2)


เมล็ดบัวสายได้จากพืชน้ำสกุลบัวสาย ชื่อสามัญ : Water lily ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea lotus L. ชื่อวงศ์ : NYMPHAEACEAE ชื่อท้องถิ่นอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชคือ เมล็ดบัวนา ลักษณะของบัวสายหรือบัวกินสายเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นใต้ดินเป็นหัว หรือเหง้า คล้ายหัวเผือก มีขนาดเล็ก ใบและดอกเกิดจากตาหรือหน่อที่เจริญขึ้นมาที่ผิวน้ำด้วยก้านส่งใบและยอดใบมีรูปเกือบกลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น ฐานใบเว้าลึก เส้นใบไม่นูน ใบออกสลับถี่ลอยบนผิวน้ำเรียงเป็นวง ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดเล็กกว่าบัวขาว ก้านดอกส่งดอกชูเหนือน้ำ มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียวแซมชมพู กลีบดอกสีขาวปลายกลีบสีชมพูอ่อน กลีบดอกปลายแหลมเรียงซ้อนกัน 2-3 ชั้น เกสรตัวผู้สีเหลืองมีจำนวนมาก บานตอนกลางคืนและหุบในตอนสายวันรุ่งขึ้น ดอกบาน 2 วันจากนั้นก้านดอกจะโน้มนำดอกลงไปอยู่ใต้น้ำ ผลเป็นชนิดเบอรี อวบคล้ายหม้อ เรียกว่า "โตนดบัว"(ฝัก) มีเนื้อสีขาวและเมล็ดทรงกลมขนาดเล็กจำนวนมาก แพร่กระจายในน้ำนิ่งที่มีการไหลเวียนถ่ายเทได้ ระดับน้ำ 15-100 เซนติเมตร ประโยชน์ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ ก้านดอกใช้รับประทานเป็นผัก และเมล็ดนำมาทำอาหารรับประทานได้ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541)

ไม่มีความคิดเห็น: